O boravku Rimljana na području Košuta svjedoče četiri spomenika: ulomak s prikazom oružja, glava žene, poklopac dječjeg sarkofaga i portretna nadgrobna stela Marka Elvadija, konjanika. Valja napomenuti da je po raznim mjestima u selu pronađeno i nešto rimskog novca.

Prema podatcima dr. Ante Miloševića, najboljeg poznavatelja prošlosti Cetinske krajine, triljski župnik don Alojzije Bavčević (1977. – 1982.) preuzeo je 1980. od Ante Bakića pok. Bože manji blok od muljike na kojem je reljefno isklesano nekoliko primjeraka antičkog oružja (sjekira, koplje). Prema pričanju Ante Bakića, prigodom kopanja temelja za obiteljsku kuću (oko 1970.) na dubini od oko 1,5 m pronađeni su suhozidni temelji nekakve građevine i ostatci ognjišta. Prigodom iskopa za bunar (oko 1980.) uz sjeverozapadni ugao njegove kuće pronađen je spomenuti blok od muljike, jedan brončani novčić i, vjerojatno, jedna urna s pepelom. Ulomak s prikazom oružja župnik je prenio u župni ured. Gdje se danas nalazi, nije poznato.

Antički ulomak s prikazom oružja. Mjesto čuvanja nepoznato.
Antički ulomak s prikazom oružja. Mjesto čuvanja nepoznato.

Glava žene (vis. 9. cm, šir. 15. cm) nalazi se u Arheološkoj zbirci Franjevačkog samostana u Sinju. Prema podatcima akademika Nenada Cambija, glavu je zbirci darovao Nikola Marić, koji ju je pronašao na položaju Likača u blizini Cetine. Glava je sačuvana do vrha brade. Odbijen joj je dio lica na desnoj strani i straga točno do zatiljka. Nos je pri vrhu otučen, a ispod polovice je oguljen. Brada ima nekoliko udaraca i ogrebotina. Skulptura je izrađena od domaćeg vapnenca.

Glava žene. Prva polovica II. st. posl. Krista. Sinj, Arheološka zbirka Franjevačkog samostana.
Glava žene. Prva polovica II. st. posl. Krista. Sinj, Arheološka zbirka Franjevačkog samostana.

Triljski župnik don Alojzije Bavčević u zaselku Žuro 1980. preuzeo je od Ivana Žure poklopac manjeg sarkofaga (72 x 42 x 14 cm) i prenio ga je u župni ured u Trilju. Poklopac je dvostrešan, ukrašen imitacijom krova i reljefnom ascijom. Na akroterijima su urezana slova D i M. Poklopac se nalazi u Muzeju triljskog kraja u Trilju.

Poklopac sarkofaga. Antičko razdoblje. Trilj, Muzej triljskog kraja.
Poklopac sarkofaga. Antičko razdoblje. Trilj, Muzej triljskog kraja.

Jedini cjeloviti spomenik iz rimskog vremena, istina, podosta oštećen, pronađen je u Košutama 1905. Radi se o portretnoj nadgrobnoj steli Marka Elvadija (203 x 89 x 21 cm), konjanika. Prema opisu Ante Miloševića, na prednjoj strani stele nalaze se tri sadržajno različita dijela. U donjem dijelu između dva kanelirana stuba prikazan je konj kojeg drži sluga Marka Elvadija. U srednjem dijelu u profiliranom okviru sa strane kojeg su dva stuba ukrašena biljnim ukrasima, nalazi se natpisno polje. U gornjem dijelu, u niši uokvirenoj s dva tordirana stupa koja završavaju profiliranim zabatom s akroterijima na kutovima na kojima su ostatci lavljih šapa, prikazano je poprsje pokojnika do pojasa u vojničkoj odjeći. Stela se nalazi u Arheološkom muzeju u Splitu.

Portretna nadgrobna stela Marka Elvadija, konjanika. Sredina 1. st. posl. Krista. Split, Arheološki muzej.
Portretna nadgrobna stela Marka Elvadija, konjanika. Sredina 1. st. posl. Krista. Split, Arheološki muzej.

Tekst i fotografije preuzeti iz: Marić, M., Dukić, J. (ur.) (2010.) Košute selo zaigrano, Košute: Kulturno društvo Trilj.