Don Nikola je rođen u Košutama 6. prosinca 1781. godine. Pohađao je Ilirsko glagoljaško sjemenište u Priku kod Omiša. Za svećenika ga je zaredio splitski nadbiskup Laelius Cippico 18. lipnja 1806. godine. Nakon ređenja službovao je kao kapelan u obližnjem Vojniću do 15. siječnja 1810., kada je preuzeo kapelansku službu u Trilju, gdje je ostao sve do smrti 16. siječnja 1851. godine. Od travnja 1834. bio je prvi triljski župnik i cetinski dekan. Kako je vidljivo iz matične knjige krštenih i drugih spisa, don Nikola se 1834. počeo potpisivati kao triljski župnik i cetinski dekan. Tri godine prije smrti gotovo je oslijepio. Za pomoćnika mu je već 1836. dodijeljen don Jure Marušić iz Rakićana, a od 19. ožujka 1839. don Stjepan Gruica iz Sitnoga. Pokopan je u triljskom groblju, a grob mu je prekriven nedovršenom rimskom nadgrobnom stelom. Na grobu mu piše: OVO JE / KRIX / GOSPODINA / D(on) // NIKOLE / DUKICA / PAROKA // 1851.

Grob don Nikole Dukića (foto:. J. Dukić, 27. IV. 2004.)
Grob don Nikole Dukića (foto:. J. Dukić, 27. IV. 2004.)

 

Križ na grobu don Nikole Dukića (foto: J. Dukić, 27. IV. 2004.)
Križ na grobu don Nikole Dukića (foto: J. Dukić, 27. IV. 2004.)

Don Nikola je zaslužan što je kao dekan sastavio i poslao u Biskupski ordinarijat u Splitu vrlo vrijedan spis, datiran 1. studenoga 1834., u kojem on opisuje stanje u novouspostavljenom Cetinskom dekanatu. Zahvaljujući don Nikoli i njegovim pomoćnicima, vicedekanima Bajagića, Dicma Gornjeg, Doca Gornjeg i Sinja, obavljen je pohod svim župama dekanata koji je tada bio podijeljen na četiri vicedekanata i 30 župa. Nadalje, don Nikola je bio ovlašten u trenutku smrti pojedine osobe s glavarem sela i svjedocima popisati svu imovinu pokojnika i poslati je ovlaštenoj ustanovi na uvid. U ovoj prigodi dobrotom dr. sc. Marka Rimca donosimo popis imovine Ante Župe pok. Ivana preminulog 1826. godine. Izvješće je pisano na hrvatskom jeziku i zanimljivo je s povijesnog i jezičnog aspekta.

Popis imovine pok. Ante Župe Ivanova pred don N. Dukićem, glavarom sela Stipanom Dukićem te svjedocima Antom Šipićem i Tomom Župom, Trilj, 30. IV. 1826. (DAST, Sudski spisi, Kotarski sud Sinj) Ustupio: dr.sc. Marko Rimac
Popis imovine pok. Ante Župe Ivanova pred don N. Dukićem, glavarom sela
Stipanom Dukićem te svjedocima Antom Šipićem i Tomom Župom,
Trilj, 30. IV. 1826. (DAST, Sudski spisi, Kotarski sud Sinj) Ustupio: dr.sc. Marko Rimac

 

Tekst i fotografije preuzeti iz: Dukić, J., Dukić, V., Marić, M., Žolo, I. (ur.) (2017.) Mala povijest Košuta, Košute: Kulturno društvo Trilj, Župa Presvetog Srca Isusova, Košute.