Nakon 40 (!) godina iščekivanja selo Košute ima novo groblje, mrtvačnicu, crkvu i pastoralni centar. Zahvaljujući mještanima u selu i po svijetu, voditeljima Mjesnog odbora Košute, župnicima župe Sv. Mihovila arkanđela, Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Gradu Trilju i brojnim dobročiniteljima, u središtu sela, na lokalitetu Metline (prema travi koja se koristila za izradu metle), na površini od 22. 981 m2 od mještana darovanog zemljišta (K. O. Košute, broj parcele 610/1), u razdoblju od ljeta 1998. do 15. lipnja 2007. godine izgrađene su spomenute građevine.

Udaljenost od Trilja i prepunjenost zajedničkog triljskog groblja potakli su mještane na gradnju primjerenijih prostora, i to u Košutama.

Dana 21. ožujka 1996. na Općinskom sudu u Sinju, zahvaljujući složnosti Košućana i župniku don Mirku Skejiću, brojne zemljišne parcele mještana prenešene su u vlasništvo župe Sv. Mihovila arkanđela (Nadbiskupija splitsko-makarska), s ciljem da se namjene za opće dobro sela Košuta. Odluka o prijenosu zemljišta zbog sitnih nepotpunosti dobila je konačan oblik 26. lipnja 1997. godine.

Novo groblje i mrtvačnica na Metlinama, 7. IX. 2003. (f. J. Dukić)
Novo groblje i mrtvačnica na Metlinama, 7. IX. 2003. (f. J. Dukić)

Izgradnja groblja

Dana 30. srpnja 1998. na sjednici MO Košute donešen je zaključak “da se zbog nemogućih uvjeta na triljskom groblju treba što prije razmotriti lokacija za novo groblje u Košutama”. Prema rezultatima provedene ankete apsolutna većina u selu izjasnila se za gradnju groblja na lokaciji Metline. Štoviše, želja je proširena na izgradnju mrtvačnice, mjesne crkve i drugih sadržaja za opće dobro mjesta.

U zimu 1998. don Ante Čipčić je organizirao probijanje puta od škole prema Metlinama i ravnanje terena za buduće objekte.

Sljedeći korak dogodio se u ožujku 2000. godine, kada je na sastanku MO Košute donešena odluka da se sazove zbor mještana i izabere Inicijativni odbor za gradnju groblja i mrtvačnice. Zbor mještana je održan u nedjelju 2. travnja 2000. ispred mjesne škole u Košutama. Na sastanku je osnovan Inicijativni odbor u sastavu: Nede Bakić, Viktor Dodig, Nediljko Dukić (Neđo), Nediljko Dukić (Neno), Pavao (Zoran) Dukić, Ćiro Ivišić, Ivan Kažimir, Frano Klapež, Nikola Knezović-Žuro, Marinko Krnjača, Miljenko Marić, Luka Mateljan, Damir Odrljin, Frano Odrljin, Mladen Odrljin, Stipe Odrljin (Stipica), Josip Prcela (Joko), Josip Žolo. Na sastanku je postignut dogovor o izgradnji ogradnog zida oko groblja, koju će svako kućanstvo trebati poduprijeti iznosom od 150 DM. Nešto poslije, u Odbor su učlanjeni Dražen Delić, Viktor Dukić i Ćiril Klapež.

Dana 4. travnja 2000. godine održan je prvi sastanak Inicijativnog odbora na kojemu je izvršen izbor vodstva Odbora (Miljenko Marić, predsjednik, Josip Žolo, potpredsjednik, Pavao (Zoran) Dukić, tajnik), i donešene su odluke da se otvori žiro- račun u Splitskoj banci i provede anketa radi točnog utvrđivanja zainteresiranih za gradnju.

Prema rezultatima ankete, provedene 6. travnja 2000., točno 289 kućanstava izjasnilo se potvrdno za gradnju i tip grobnice. Nakon toga se pristupilo pripremnim radnjama, mjerenju zemljišta i izradi idejnog rješenja. Te poslove stručno i marljivo napravio je dipl. ing. građ. Josip Prcela.

Dana 4. svibnja 2000. održan je u Trilju sastanak Inicijativnog odbora s gradonačelnikom Trilja gosp. Jozom Saračem, članom gradske uprave gosp. Markom Župom i župnikom don Antom Čipčićem. Dana 17. listopada 2000, na prijedlog predsjednika Inicijativnog odbora, svi prisutni članovi su se usuglasili i odlučili da se krene s gradnjom groblja te da se u međuvremenu započne prikupljanje dokumentacije koja je potrebna za izdavanje određenih dozvola. Zahtjev za dodjelu dozvole Gradsko poglavarstvo grada Trilja predalo je Uredu za prostorno uređenje – Ispostava Sinj, odakle je 6. studenoga 2000. poslana odbijenica uz obrazloženje da se navedena čestica zemlje nalazi “unutar granica građevinskog područja naselja”.

Unatoč zabrani gradnje, pritisnut poteškoćama oko ukopa u Trilju i imajući u vidu plebiscitarnu odluku Košućana, Inicijativni odbor (18 članova zajedno s Mjesnim odborom) je 10. studenoga 2000. donio odluku o početku gradnje mjesnog groblja u Košutama. Dana 17. studenoga 2000. predstavljen je Prijedlog o internom natječaju, podijeljena je projektna dokumentacija poduzetnicima radi ponuda za gradnju zida oko groblja. Do 30. studenoga 2000. pristiglo je 13 ponuda. Najbolju ponudu dao je gosp. Milan Lukić iz Trilja u vrijednosti 31.000 DM. Nakon dopunskih stavki u Projektu (kaskade na zidovima i drenažni jarak oko zida), dana 19. ožujka 2001. ponuda je dopunjena i zaokružena na iznos od 35.000 DM.

Konačno, 4. travnja 2001. započela je izgradnja ogradnog zida groblja u Košutama. Zid je dovršen krajem svibnja 2001. Krajem lipnja iste godine gosp. Milanu Lukiću isplaćen je cijeli iznos za dogovorene poslove. Nadalje, dana 15. lipnja 2001. raspisan je interni natječaj za izgradnju grobnica. Krajem lipnja pristiglo je 5 ponuda. Na Zboru mještana, održanom u školi u Košutama 1. srpnja 2000., donešena je odluka o izboru najboljeg ponuđača za izradu unutrašnjosti groblja, odnosno obiteljskih grobnica. Posao je dodijeljen poduzeću Vele vode d.o.o. gosp. Anđelka Odrljina (Brace), rodom iz Košuta.

Dana 7. listopada 2001. obavljen je prvi ukop u mjesnom groblju u Košutama. Toga dana, prema osobnoj želji pokojnika i njegovih roditelja, koji su mjestu darovali dio zemlje, ukopan je iznenada preminuli don Josip Dukić (Raba), župnik Krušvara. Sv. misu i pokop predvodio je nadbiskup u miru msgr. Ante Jurić, u prisutnosti 100-tinjak svećenika i velikog mnoštva vjernika.

Do 15. veljače 2002. izgrađeno je 45 grobnica, dok se ostalih 75 započelo graditi. Sve obitelji, osim onih koje su poklonile zemljište, trebale su za grobno mjesto uplatiti 300,00 DM. Za Mali Uskrs, 7. travnja 2002, upriličena je dodjela 87 napravljenih grobnica na zapadnoj (gornjoj) strani groblja. Nakon toga, 11. studenoga 2002, nastavilo se iskopavanje donjeg dijela groblja (istok) i dovoženje 10 kamiona darovanog materijala iz Hrvaca, što je nadoknada za odveženu zemlju iz Metlina, za igralište u Hrvacama.

Dana 18. srpnja 2002, na pet rubnih stupova ogradnog zida, radnici kamenoklesarske radionice iz Turjaka postavili su pet anđela koje su darovali svećenici iz Košuta: don Dražen Dukić, don Josip Dukić ml, don Stipe-Ćipa Dukić, fra Tomislav Dukić i don Ante Mateljan. Dana 24. listopada 2003. nasipani su putovi u gornjem dijelu groblja i posijana je trava. Do 19. veljače 2004. izgrađeno je 200 grobnica. Dvoja vrata na groblju darovao je Grad Trilj, kao i ploče za glavne staze. Popločavanje staza se privodilo kraju 8. lipnja 2007. godine.

Prema konačnim podatcima Inicijativnog odbora, u groblju je sveukupno predviđena izrada 280 grobnica. Do sada je gotova 271 grobnica, a 9 ih još treba izgraditi. Valja napomenuti da su sve grobnice zauzete. Osobe koje su se naknadno javile trebaju pričekati neko vrijeme jer postoji mogućnost proširenja groblja.

 

Izgradnja mrtvačnice

Dana 11. listopada 2001. voditelj Inicijativnog odbora gosp. Frano Klapež dao je prijedlog da se krene u izradu projektne dokumentacije za gradnju mrtvačnice, što se ostvarilo 21. ožujka 2002. Projekt je izradio dipl. ing. građ. Josip Prcela. Dana 5. travnja 2002. krenulo se u projekt računajući na sredstva koja su prikupljena od uplata za grobna mjesta. Malo poslije, 20. travnja 2002., nakon što je gosp. Josip Prcela izradio troškovnik radova, napravljena je pogodba s poduzećem Vele Vode d.o.o. za cijenu grubih radova u iznosu od 42.510 DM. U svibnju 2002. započeli su radovi na izgradnji mrtvačnice.

Dana 8. lipnja 2002. donešena je odluka da svako domaćinstvo uplati 500,00 kn za izgradnju mrtvačnice. U lipnju 2002. Košućani koji žive u Švicarskoj su upriličili dobrotvornu večer na kojoj je gostovala klapa Sinj. Prihod od koncerta i dragovoljni prilozi 23 Košućana u iznosu od 9.900 CHF uplaćeni su na račun Inicijativnog odbora. Od tog novca 7. travnja 2003. kupljen je hladnjak za mrtvačnicu.

Dana 18. rujna 2002. Školske sestre franjevke Krista Kralja – Provincija Presvetog Srca Isusova iz Splita, darovale su 12 paleta crijepa za pokrivanje mrtvačnice te 500,00 EUR-a, koje su poslane na adresu župnika uz popratno pismo. Sredstva su preuzeta i stavljena na žiro račun Inicijativnog odbora, a crijep dovežen iz Splita. Prijevoz je besplatno obavio Dražen Mastelić, privatni prijevoznik iz Košuta, i Ivica Sokol, privatni prijevoznik iz Trilja.

Gradsko poglavarstvo Grada Trilja je 27. rujna 2002. uručilo Povelju grada Trilja za 2002. god. Inicijativnom odboru za gradnju groblja i mrtvačnice u Košutama “za uspješnu organizaciju, samozatajan rad i učinkovitost u realizaciji izgradnje groblja i mrtvačnice u Košutama”.

Dana 4. listopada 2002. dogovorena je ugradnja i plaćanje prozora i vrata s Antom Dodigom (Almont, Košute). Elektro i vodoinstalacije u mrtvačnici besplatno su ugradili mještani Vinko Krnjača i Nikica Klapež, i mnogi drugi.

Nakon ugrubo dovršenih radova, 7. prosinca 2002., uplaćena su sredstva poduzeću Vele vode d.o.o. U sljedećoj godini, 30. siječnja 2003., s istim poduzećem dogovoreni su završni radovi: izgradnja krova nad nadstrešnicom, vanjske fasade, unutarnjih zidova i septičke jame. Dana 28. veljače 2003. postignut je dogovor o vrijednosti radova u visini 117.500,00 kn.

Poduzeće Delić M. iz Košuta darovalo je drvenu građu za krov nad nastrešnicom. Grad Trilj je darovao kamen za pod u kapelici, u mrtvačnici, oko mrtvačnice, i pločice za popratne prostorije. Kamen iz Dolca doveo je 23. svibnja gosp. Dražen Mastelić. Dana 21. ožujka 2003. Dražen Delić je osigurao dovoz dva kamiona materijala za drenažu. Do 19. veljače 2004. izgrađena je nova trafostanica i postavljena javna rasvjeta.

Povodom manifestacije Dani Sv. Mihovila 2004., dana 25. rujna u 11 sati, upriličeno je otvaranje i blagoslov novoizgrađene mrtvačnice. Nazočnima su se obratili župnik i cetinski dekan don Stipe Ljubas i gradonačelnik Jozo Sarač, koji je zajedno s predsjednikom Inicijativnog odbora gosp. Franom Klapežom, službeno otvorio mrtvačnicu. Nakon otvaranja uslijedila je prigodna zakuska i slavlje.

Prostorije mrtvačnice su prvi put korištene 1. listopada 2004. Nakon teške bolesti i smrti, tijelo gosp. Ante Zupca prenešeno je u mrtvačnicu, gdje je održana sv. misa zadušnica i obred sprovoda.

 

Tekst i fotografije preuzeti iz: Dukić, J., Dukić, V., Marić, M., Žolo, I. (ur.) (2017.) Mala povijest Košuta, Košute: Kulturno društvo Trilj, Župa Presvetog Srca Isusova, Košute.