Katastar predstavlja inventar svih nepokretnih dobara, odnosno popis svih poreznih obveznika i njihove imovine. Katastar je, zapravo, bio pravna podloga za utvrđivanje vlasništva nekretnina i osnovica za odmjeravanje zemljarine.  Prema riječima profesora Marka Rimca, Povijest katastra u Dalmaciji može se pratiti od XIV. stoljeća. Austrija je posebnu pozornost usmjerila na poslove koji se odnose na zemljište, prvenstveno na vojno-topografske djelatnosti, odnosno izradu karata za vojne potrebe te na uspostavu zemljišnog katastra radi popunjanja državne blagajne. Godine 1810. osnovano je posebno dvorsko povjerenstvo za uređenje zemljarine i stvaranje novog poreznog sustava.

Naredbom o uvođenju stalnog katastra 23. prosinca 1817. počela je službena izmjera Habsburške Monarhije. Tom odlukom obuhvaćene su Istra i Dalmacija jer su pripadale austrijskom dijelu Monarhije. U Istri je izmjera počela 1817. a u Dalmaciji 1823. godine. U katastarskoj izmjeri sudjelovao je velik broj ljudi: geometara, triangulatora, crtača, tehničara i različitoga pomoćnog osoblja.

Gradivo nastalo katastarskom izmjerom čuvalo se najprije u Zadru, ondašnjem administrativnom središtu Dalmacije, pri Direkciji za katastarsku izmjeru, da bi se potom 1923. i 1924. prenijelo iz Zadra u Split, gdje je osnovan Arhiv mapa za Dalmaciju. Od 1. listopada 1982. godine Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju nalazi se u sklopu Državnog arhiva u Splitu i obuhvaća katastarske planove i operate za ukupno 761 katastarsku općinu. Jedna od njih je i Katastarska općina Košute.

32 segmenta originalnih planova KO Košute iz 1831. su iz nepoznatog razloga ostali pohranjeni u Državnom arhivu u Zadru. Nešto drugačiji planovi nalaze se u Državnom arhivu u Splitu.

Mapa Katastarske općine Košute iz 1831.
Mapa Katastarske općine Košute iz 1832.

 

Naziv Košute u obliku "Cossute" na katastarskoj mapi iz 1832. godine.
Naziv Košute u obliku “Cossute” na katastarskoj mapi iz 1832. godine.

 

Sveti Mihovil košućki na katastarskoj mapi Košuta iz 1832.
Sveti Mihovil košućki na katastarskoj mapi Košuta iz 1832.

 

Tekst i fotografije preuzeti iz: Dukić, J., Dukić, V., Marić, M., Žolo, I. (ur.) (2017.) Mala povijest Košuta, Košute: Kulturno društvo Trilj, Župa Presvetog Srca Isusova, Košute.