Stradanja Košućana u ratovima XX. stoljeća nisu na zadovoljavajući način istražena, kao i ne baš jednostavno pitanje okolnosti njihovog stradanja. Slično je stanje i u brojnim mjestima Hrvatske, pa su rezultati istraživanja poprilično neujednačeni, kako opsegom tako i kvalitetom. Razlog slabe istraženosti osobito žrtava Drugoga svjetskog rata u razdoblju od 1945. do 1990. godine leži ponajviše u političko ideološkoj kontroli istraživača od strane komunističkih vlastodržaca, koji su, da bi prekrili likvidacije koje su po naredbi komunista počinili pripadnici partizanskih postrojbi, u ratu i poraću istraživanje žrtava pretvorili u strogo nadzirane i tabu teme. To najbolje potvrđuje selektivni rad Komisija za istraživanje žrtava, koje su uspostavljene pri kraju i nakon Drugoga svjetskog rata, kao i tekstovi u kojima se opisuju isključivo žrtve koje su stradale “od okupatora i njihovih domaćih pomagača”.

Padom komunističkog režima ova tema nije više bila pod strogim nadzorom, pa se s pravom očekivalo da će doći do određenih promjena, naravno, na bolje. Nešto se stvarno i dogodilo. Svoj doprinos u tom smislu dala je Saborska komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, osnovana na temelju Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskoga rata, izglasanom 1991. godine. Komisija je u svom radu stavila naglasak na žrtve komunističkog režima, o čemu se do toga trenutka šutilo. Članovi i suradnici komisije prikupili su vrlo korisne podatke, ponajviše od rodbine stradalih osoba, ali valja naglasiti da su se slabo koristili postojećim arhivskim materijalom i matičnim knjigama.

Brojni župnici su odgovorili na poziv mjesnih biskupa te su započeli prikupljati podatke o žrtvama rata i poraća. U istraživanje se uključio i određeni broj znanstvenika i znanstvenih institucija. Ovdje treba istaknuti i doprinos istraživača u iseljeništvu, pri čemu prvenstveno mislimo na rad Krunoslava Draganovića koji se prvi bavio masovnim stradanjima Hrvata neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Svi navedeni, u domovini i inozemstvu, dali su svoj doprinos istraživanju teme i osjetno su pripomogli revalorizaciji historiografskih rezultata iz razdoblja komunističke vladavine.

Unatoč svemu što je rečeno, teško je povjerovati da će se istraživački rad na ovoj temi zaustaviti, jer ona naprosto nije do kraja rasvijetljena, a istinu o svojim najbližima svatko želi i ima pravo znati. Aktualnost teme u Cetinskoj krajini potvrdile su dvije knjige Ivana Kozlice Krvava Cetina i Markovića jama. U knjizi Krvava Cetina autor podastire javnosti rezultate višegodišnjeg istraživanja masovnih stradanja u cetinskom, poljičkom i djelomično kliškom kraju, s popisima nastradalih i svjedočanstvima preživjelih.

Teško je u ovom trenutku iznijeti točan broj stradalih Košućana u ratovima XX. stoljeća. O žrtvama iz Prvoga svjetskog rata, koliko nam je poznato, nije objavljen niti jedan rad. Prvi popis stradalih u Drugome svjetskom ratu iz župe Sv. Mihovila Arkanđela u Trilju objavio je Petar Malbaša. Prema tom popisu u župi je sveukupno stradala 151 osoba, u samom Trilju 18, Vedrinama 37 i Košutama 96 osoba. Na popisu stradalih iz Košuta kojeg je objavio Petar Bezina nalaze se 102 osobe.

Ivan Kozlica je objavio podatke o dvije osobe iz Košuta koje su partizani po naređenju Maksimilijana Baće likvidirali na Vještić Gori 23 prosinca 1942. godine. Košućkim žrtvama koje su njemački vojnici ubili u rujnu 1943. godine bavili su se Božo i Miljenko Marić, Ivan Žolo i I. Kozlica.

Zalaganjem župnika don Stipe Ljubasa, Grada Trilja i Mjesnog odbora Košute, 2. studenoga 2008. na groblju u Košutama podignut je središnji križ s pločama na kojima su urezana imena poginulih Košućana u Drugom i Domovinskom ratu. Na jednoj ploči urezana su imena poginulih na Kukuzovcu u rujnu 1943., a na drugoj svi ostali iz Košuta poginuli u Drugom svjetskom ratu. Na trećoj ploči nalaze se imena poginulih u Domovinskom ratu. Njihova imena su: braća Ante i Ivan Apica Petrovi, Nedjeljko Bakić Velemirov, Denis Dukić Lukin, Ćiro Dukić Božin, Miljenko Delić pok. Ivana i Ivan Ivišić Božin.

Središnji križ na groblju u Košutama
Središnji križ na groblju u Košutama

KOŠUĆANI POGINULI U DRUGOM SVJETSKOM RATU

1. Prezime Ime Rođenje Roditelji
2. Apica Jozo 30.11.1914. Mate i Ana r. Prcela
3. Bakić Ćiro 30.9.1914. Jakov i Anđa r. Živaljić
4. Bakić Martin 10.5.1902. Jure i Mara r. Klapež
5. Bakić Mate 1.2.1894. Martin i Pera r. Dodig
6. Bakić Nedjeljko 5.10.1924. Božo i Iva r. Gusić
7. Čalo Ante 28.12.1913. Ivan i Matija r. Plazibat
8. Čalo Bože 23.10.1919. Ivan i Matija r. Plazibat
9. Čalo Ilija 17.7.1903. Stjepan i Anđa r. Ćosić Šurin
10. Čalo Jure 22.1.1897. Marko i Iva r. Dadić
11. Čalo Marko 26.8.1900. Ivan i Matija r. Plazibat
12. Čalo Petar Bože 21.8.1925. Andrija i Ana r. Klapež
13. Čalo Stipe 24.1.1908. Ivan i Matija r. Plazibat
14. Dadić Andrija 21.11.1903. Ante i Marta r. Delonga
15. Dadić Mate 17.9.1894. Jozo i Anđa Luca r. Kutleša
16. Delonga Dragutin 20.10.1921. Božo i Jaka r. Varenina
17. Delonga Ivan 16.1.1926. Božo i Jaka r. Varenina
18. Delonga Josip 21.10.1921. Stjepan i Kata r. Jozić
19. Delonga Josip 11.8.1924. Martin i Mara r. Bacelj
20. Delonga Josipa Marija 19.3.1908. Stjepan i Ana r. Anić
21. Delonga Špiro 12.12.1914. Stjepan i Anđa r. Bakić
22. Dodig Ante 13.9.1919. Luka i Iva r. Žuljević
23. Dodig Ćiro 25.12.1928. Ante i Mara r. Mastelić
24. Dodig Ćiro 29.10.1909. Martin i Anđa r. Šišić
25. Dodig Ivan 17.7.1914. Martin i Ana r. Šišić
26. Dodig Jakov 25.1.1923. Pavao i Pera r. Sablić
27. Dodig Jozo 1.2.1898. Grgo i Iva r. Šušnjara
28. Dodig Jozo 1.4.1889. Nikola i Manda r. Čabo
29. Dodig Luka 26.2.1901. Grgo i Iva r. Šušnjara
30. Dodig Marko Martin 22.10.1919. Pavao i Pera r. Sablić
31. Dodig Martin Vinko 10.4.1914. Ante i Luca r. Dukić
32. Dodig Mate Ćiro 29.10.1909. Martin i Anđa r. Šipić
33. Dodig Nedjeljko 3.8.1924. Jozo i Kata Elizabeta r. Odrljin
34. Dodig Petar 28.6.1912. Ivan i Kata r. Delonga
35. Dodig Petar 28.6.1912. Luka i Iva r. Žuljević
36. Dodig Stipe 6.3.1908. Grgo i Iva r. Šušnjara
37.       8 Dukić Bože 8.12.1906. Nikola i Ana r. Dinarina
38. Dukić Ćiro 20.8.1911. Šimun i Mara r. Odrljin
39. Dukić Jakov 14.7.1922. Dujo i Anđa r. Šipić
40. Dukić Jozo 1.7.1920. Pavao i Ana r. Dodig
41. Dukić Ljubica 20.8.1917. Šimun i Mara r. Odrljin
42. Dukić Martin 20.8.1905. Andrija i Ana r. Knezović
43. Dukić Mate 23.2.1924. Pavao i Ana r. Dodig
44. Dukić Mate 26.4.1924. Šimun i Mara r. Odrljin
45. Dukić Nediljko 1920. Šimun i Mara r. Odrljin
46. Dukić Petar 1926. Jozo i Kata
47. Dukić Stipe 1.7.1912. Pavao i Ana r. Dodig
48. Dukić Vinko 1.2.1919. Pavao i Ana r. Dodig
49. Gabričević Ivan 26.7.1906. Grgo i Marta r. Žolo
50. Gabričević Pavao 9.9.1893. Grgo i Marta r. Žolo
51. Gabričević Petar 6.9.1911. Grgo i Marta r. Žolo
52. Grubišić Stjepan 2.8.1892. Marko i Ana r. Jukić
53. Ivišić Ante 14.9.1925. Bariša i Pera r. Bajić
54. Ivišić Josip 19.3.1914. Šimun i Iva r. Plazibat
55. Klapež Frane 17.7.1910. Martin i Pera r. Latinac
56. Klapež Jakov 21.7.1912. Marko i Lucija r. Grubišić
57. Klapež Jozo 10.7.1901. Bariša i Ana r. Delonga
58. Klapež Pavao 1.7.1944. Marko i Luca r. Grubišić
59. Knezović Ante 22.2.1918. Luka i Iva r. Zubac
60. Knezović Ivan 16.2.1925. Luka i Iva r. Zubac
61. Knezović Luka 9.10.1890. Petar i Anđa r. Žuro
62. Knezović-Žuro Ivan 4.9.1917. Jure i Matija r. Mesamić
63. Knezović-Žuro Jure 19.11.1880. Ivan i Mara r. Klapež
64. Krnjača Bože 29.3.1914. Jakov i Ana r. Milanović
65. Krnjača Nikola 13.11.1887. Mate i Luca r. Latinac
66. Marinović Jozo 1.10.1912. Ante i Ana r. Žuro
67. Mastelić Ante Jozo 15.3.1908. Jakov i Mara r. Marušič
68. Mateljan Ante 12.6.1925. Petar i Sofija r. Vela
69. Mateljan Josip 1.3.1910. Martin i Luca r. Odrljin
70. Odrljin Bože 30.11.1918. Miško i Anđa r. Krnjača
71. Odrljin Jure Ivan 12.4.1912. Luka i Jela r. Grgat
72. Odrljin Ivan 31.12.1914. Miško i Anđa r. Krnjača
73. Odrljin Jakov 19.8.1938. Martin i Doma r. Delonga
74. Odrljin Marko 22.4.1889. Nikola i Marta r. Dodig
75. Odrljin Nikola 31.12.1922. Luka i Jela r. Grgat
76. Odrljin Stipe 18.12.1914. Luka i Jela r. Grgat
77. Plazibat Anđelko Petar 26.7.1925. Jakov
78. Plazibat Vinko 27.8.1919. Jakov i Šima r. Tadić
79. Poleš ?? 6.9.1895. Stipe i Marta r. Koprčina
80. Prcela Konstantin 26.12.1912. Marko i Pera r. Šipić
81. Prcela Martin 14.10.1924. Stipan
82. Zubac Ilija 19. 7.1914. Ivan i Pera r. Kažimir
83. Žolo Ante 3.4.1925. Ivan i Anđa r. Gilić
84. Žolo Ante 1895. Jakov
85. Žolo Bože 8.5.1901. Luka i Jaka r. Tadić
86. Žolo Ivan 20.6.1862. Jakov i Pera r. Kažimir
87. Žolo Ivan 22.12.1894. Šimun i Luca r. Delonga
88. Žolo Jakov 14.4.1907. Šimun
89. Žolo Jakov 27.7.1913. Petar i Iva r. Gilić
90. Žolo Jakov 21.10.1923. Ante i Iva r. Sablić
91. Žolo Luka 25.9.1914. Ante i Anđa r. Mateljan
92. Žolo Martin 11.7.1924. Petar i Iva r. Gilić
93. Žolo Petar 15.3.1873. Martin
94. Žolo Stipe 10.111925. Ivan i Anđa r. Žuro
95. Župa Ivan 7.4.1924. Petar i Jaka r. Jurko
96. Župa Marko 4.4.1893. Martin i Kata r. Ivković
97. Žuro Ante 8.11.1912. Martin i Marta r. Dukić
98. Žuro Bože 17.11.1903. Martin i Ruža r. Kuštre
99. Žuro Ivan 20.3.1902. Šimun i Iva r. Zubac
100. Žuro Nikola 12.11.1904. Ante i Iva r. Odrljin
101. Žuro Pavao 21.7.1913. Luka i Luca r. Delonga
102. Žuro Petar 6.6.1897. Martin i Iva r. Kuštre

 

Tekst i fotografije preuzeti iz: Dukić, J., Dukić, V., Marić, M., Žolo, I. (ur.) (2017.) Mala povijest Košuta, Košute: Kulturno društvo Trilj, Župa Presvetog Srca Isusova, Košute.